TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEZUNLARI 'MÜHENDİS' OLACAK

Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan mühendislik programlarının eşdeğer sayılıp sayılmayacağı ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan Mühendislik Bölümü mezunlarının mühendis unvanını kullanıp kullanmayacağına ilişkin başvuruları inceleyen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Teknoloji Fakültelerinin Mühendislik Programlarından mezun olanların ‘Mühendis’ unvanını kullanabileceğine karar verdi.

YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"24 Temmuz 2013 tarihinde ilgili konu görüşülerek 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b maddesi uyarınca, Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan aynı isimli mühendislik programlarının birbirleri ile eşdeğer olduğuna, Teknoloji Fakültelerinin Mühendislik Programlarından mezun olanların da ilgili dalın Mühendisi unvanını kullanacağına karar verilmiştir."

Teknoloji Fakültesi Nedir?

Teknoloji Fakülteleri Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin yerine 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve uygulamaya dönük mühendis yetiştirmeyi amaçlayan okullardır. Teknoloji Fakülteleri hem piyasanın ihtiyaç duyduğu yetişmiş elemanı hem de Mesleki Teknik ortaöğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. Tüm kontenjanlarına MF-4 puan türü ile yerleştirme yapılmaktadır.

Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi arasındaki fark nedir?

Mühendislik Fakülteleri ile Teknoloji Fakülteleri aynı eğitim ve öğretim müfredatına sahiptirler. Ancak, Teknoloji Fakülteleri öğrencileri ek olarak her yarıyılda uygulama dersleri alıyorlar. Teknoloji Fakültelerinin amacı, uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Türkiye’de kaç tane Teknoloji Fakültesi vardır?

Adıyaman, Afyon Kocatepe, Amasya, Batman, Celal Bayar (Manisa), Cumhuriyet (Sivas), Dumlupınar (Kütahya), Düzce, Fırat (Elazığ), Galatasaray (İstanbul), Gazi (Ankara), Karabük, Karadeniz Teknik (Trabzon), Kırklareli, Kocaeli, Marmara (İstanbul), Mersin, Muğla, Pamukkale (Denizli), Sakarya, Selçuk (Konya), Süleyman Demirel (Isparta) üniversitelerinde toplam 22 Teknoloji Fakültesi bulunmaktadır.