KARAMAN ELEKTROMANYETİK ÖLÇÜMLERDE GÜVEN VERDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Abdurrahman Özgür Polat’ın yapmış olduğu araştırmada, Karaman’ın elektromanyetik ölçümlerinin güven verici düzeyde olduğu saptandı.

Yüksek lisans tezi olarak yürütülen çalışmada, günlük hayatta kullandığımız elektrikli ev aletlerinin (TV, radyo, cep telefonu, modem, ütü vb.) oluşturduğu elektromanyetik alan ölçümleri gerçekleştirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun onayladığı elektromanyetik alan ölçüm cihazı ile Karaman il merkezinde 16 bin, KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi’nde ise 2 bin ölçüm kaydedildi. Araştırmada, en yüksek elektromanyetik alan değeri 4 Volt/metre olarak belirlenirken, elde edilen değerlerin tamamının ulusal ve uluslararası sınırların altında olduğu belirtildi. Konuya ilişkin sınır değerlerinin İsviçre’de 6, Çin’de 5, Türkiye’de ise 10 Volt/metre olarak uygulandığı ifade edildi. Karaman’da elde edilen ölçüm değerlerinin % 99.99’luk kısmının 4 Volt/metrenin altında çıkması, Türkiye’nin yanı sıra İsviçre ve Çin gibi daha sıkı sınır değerleri uygulayan ülkeler dikkate alındığında elektromanyetik ölçümler bakımından Karaman’ın temiz bir şehir olduğunu gösterdi.

ELEKTROMANYETİK ALANLARIN ETKİSİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

Elektromanyetik alanların insan vücuduna etkileri ve bu alanlardan nasıl korunmamız gerektiğine ilişkin soruları yanıtlayan Araştırma Görevlisi Polat, kullanımı her geçen gün artan elektrikli cihazların oluşturduğu elektromanyetik alanların insan sağlığı üzerine etkileri konusunda yapılan çalışmaların giderek arttığını ifade etti. Polat,  araştırmalar sonucunda düşük frekanslı manyetik alanların çocuklarda erken dönem lösemi görülme ihtimalini arttırdığı ve yoğun bir şekilde kullanılan cep telefonlarının halsizlik, unutkanlık, baş dönmesi, kısırlık gibi rahatsızlıklara sebep olabileceği yönünde bazı bulguların bulunduğunu ifade etti.

Polat, elektromanyetik alanların olası etkilerinden korunmak için alınabilecek bireysel tedbirleri ise şöyle sıraladı:

- Kullanılmayan elektrikli cihazlar prizden çekilmelidir. Özellikle gece yatmadan önce televizyon, radyo, modem gibi cihazlar fişten çıkarılmalıdır.

- Gelişimini tamamlamamış çocuklar ve gençler, özellikle de bebekler cep telefonu, modem gibi kablosuz iletişim cihazlarından uzak tutulmalıdır.

- Cep telefonu ile konuşmalarda kulaklık kullanılmalı ve görüşmeler mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır. 

- Kablosuz iletişim cihazları alırken özgül soğurma oranı (SAR) dikkate alınmalı ve mümkün olduğunca en düşük olanı seçilmelidir.