KMÜ KARAMAN’IN MANTARLARINI ARAŞTIRDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından Karaman’ın yenilebilir mantarları incelenerek tıbbi kullanımları araştırıldı.

“Karaman Yöresinde Yetişen Bazı Yenilebilir Makromantar Türlerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi” başlıklı proje, KMÜ Kamil Özdağ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanları tarafından gerçekleştirildi ve üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonunca desteklendi.

Doğal şifa kaynağı olarak görülen mantarların Karaman yöresinde yetişen bazı türlerinin antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen projenin yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. Gökhan Sadi üstlenirken projenin araştırmacıları Doç. Dr. Abdullah Kaya, Yrd. Doç. Dr. Aytaç Kocabaş ve Arş. Gör Buğrahan Emsen oldu.

Araştırmada Karaman ilinde yetişen beş makromantar türü incelendi. Projede yararlanılan mantar örnekleri Karaman ilinin değişik bölgelerinden iklimin uygun olduğu aylarda toplanıp laboratuvar ortamına taşındı. Daha sonra, mantarların spor baskıları alınarak uygun ortamda bozulmadan kurutuldu. Mantar örneklerinin su, kloroform, aseton ve hekzan çözücüleri kullanılarak hazırlanan ekstratlarının antioksidan ve antimikrobiyal etkileri incelendi. Antimikrobiyal test sonuçlarına göre Rhizopogon luteolus türünün en yüksek derecede antimikrobiyal etkiye sahip olduğu tespit edildi.

Karaman’da Yetişen Mantarda Stresi Azaltıcı Etkiye Rastlandı

Araştırma sonucunda Karaman’da yetişen yenilebilir mantarların bazılarının antibiyotik etki gösterdiği ve bunun yanı sıra stresi azaltıcı özelliğinin de bulunduğu gözlendi.

Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Gökhan Sadi, yaptığı değerlendirmede “Projeyle, yenilebilir bu makromantar türlerinin insan sağlığını olumsuz etkileyen oksidan maddelere ve zararlı mikroorganizmalara karşı antioksidan ve antimikrobiyal ajan olarak kullanılabilecekleri fikrini elde ettik. Çalışmamız sayesinde, bu mantar türlerinin insan vücudunda çeşitli metabolik faaliyetler sonucu meydana gelen oksidatif stresi azaltabileceklerini ve zararlı mikroorganizmaları inhibe edebileceklerini öngörmekteyiz.” şeklinde konuştu.

Karaman’daki mantarlarda gözlenen antioksidan ve antimikrobiyal etkilerin tıbbi açıdan önemli olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Sadi, mantarların tıbbi olarak birçok ülkede yıllardır kullanıldığını ve birçok araştırmanın da konusunu oluşturduğunu ifade etti.

Ülkemizde Yenilebilir Mantar Sayısı İki Katına Çıkabilir

Ülkemizde yetişen mantarların yaklaşık %50’sinin yenilebilir nitelikte olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Sadi, “Günümüzde 10-12 bin tanımlanmış makromantar türünden yaklaşık 2.100 kadarı ülkemizde de tespit edildi. Ancak ülkemizde ekolojik şartlarının uygunluğu nedeniyle bu sayının en az iki, iki buçuk katına kadar artması bekleniyor.” dedi.