KMÜ’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) akademik ve idari personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Uzman Yusuf Alparslan Argun tarafından verilen eğitim, 16-17 Aralık tarihlerinde KMÜ Karamanoğlu Mehmetbey Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Tüm İşyerlerinde Zorunlu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince bütün işyerlerinde uygulanması zorunlu olan eğitim kapsamında iş güvenliği, iş kazası, iş kazalarından korunma yolları, kaza sigortası, doğal afetlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar, iş yerinde oluşturulacak doğal afet ekibi, meslek hastalığı gibi konularda bilgi verildi.

İş güvenliğinin Türkiye’de ilk kez kömür madenciliği sektöründe gündeme geldiğini belirten Uzm. Yusuf Alparslan Argun, iş güvenliğine ilişkin ilk düzenlemenin ise 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi olduğunu, fakat bu nizamnamenin uygulanmadığını söyledi. Uzm. Argun, yürürlüğe giren ilk nizamnamenin ise 1869 tarihli Maadin Nizamnamesi olduğunu dile getirerek ardından sırasıyla 1921 tarihli Maden İşçileri Kanunu, 1930 tarihli Hıfzıssıhha Kanunu ve 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanununun yürürlüğe girdiğini kaydetti. 3008 sayılı kanunun 1974’te değişikliğe uğradığını ifade eden Argun, 2003’te ise 4857 sayılı İş Kanununun yayımlandığını belirtti. Argun son olarak 20 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan ve halen geçerli olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa değinerek kanunda yer alan maddeleri ele aldı.

“İşe Göre Çalışan Değil, Çalışana Göre İş”

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun devlet, işveren ve işçi olmak üzere üç bileşenden oluştuğunu söyleyen Argun, “Yeni yasa, işe göre çalışan değil, çalışana göre işi öngörmektedir.” şeklinde konuştu.

İş kazalarına da değinen Uzm. Argun, “Dünyada her 3 dakikada 1 iş kazası oluyor, 90 dakikada 1 kişi iş kazaları nedeniyle sakat kalıyor ve 4 saatte bir kişi hayatını kaybediyor.” dedi. İş kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir olduğunu ve yalnızca yüzde 2’sinin kader olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Argun, iş kazalarının ya işçi ve işveren hatası ya da makine arızası nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Uzm. Argun, iş kazalarının çoğunlukla güvensiz ve emniyetsiz davranışlar sonucu meydana geldiğini söyleyerek şakalaşma, dalgınlık, acelecilik, dikkatsizlik, ihmalkarlık gibi davranışları buna örnek gösterdi. Kişinin fiziksel yetersizliğinin ve işle olan yapısal uyumsuzluğunun da kaza sebebi olabileceğini kaydeden Argun, eğitim noksanlığının ise bir diğer kaza nedeni olduğunu ifade ederek yetersiz bilgi, yetersiz tecrübe ya da bildiğini bilmeme gibi durumların kazalara yol açabildiğini vurguladı.

“O seni topraklamadan sen onu toprakla”

İş yerlerindeki elektrik tesisatlarına da dikkat çeken Argun, topraklama yapma ve şüpheli durumlarda elektriğin kesilmesi gerektiğini belirterek “O seni topraklamadan sen onu toprakla” uyarısında bulundu. Argun, iş güvenliği için laboratuvar ve atölyelerde çalışanların da uzun giysi kolu, uzun saç ve sakal, yüzük, saat, bilezik gibi takı ve aksesuarlardan uzak durması gerektiğinin altını çizdi.

Eğitimler sonunda katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği sertifikası düzenleneceği bildirildi.