KMÜ KARAMAN’IN ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE DEĞERLERİNİ ARAŞTIRDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) “Karaman İlinin Merkezinden Alınan Toprak Örneklerinde Doğal Gama Kaynaklarının İncelenmesi” başlıklı araştırma yapıldı.

KMÜ Kamil Özdağ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Korkmaz ile Araş. Gör. Osman Ağar’ın yürütmüş olduğu ve KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonunca desteklenen araştırmada Karaman ili merkezinden alınan toprak örneklerindeki çevresel radyoaktivite değerleri gözlemlendi.

Fukushima’nın Karaman’a Etkileri Araştırıldı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Korkmaz, Japonya Fukushima Daiichi nükleer reaktöründe 11 Mart 2011’de yaşanan depremden sonra meydana gelen kazada bazı radyoaktif çekirdeklerin atmosfere salınmış olduğunu ve yaptıkları araştırmada serpinti ile bu çekirdeklerin Karaman ilimize kadar taşınıp taşınmadığının bir kanıtını aradıklarını belirtti.

Araştırma sonuçlarına göre toprak örneklerinin radyum eşdeğer aktivite değerinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) belirlediği 370 Bq•kg-1 değerinden daha düşük çıktığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Korkmaz şöyle konuştu: “Sonuç olarak, elde edilen veriler herhangi bir radyolojik risk oluşturmamaktadır. Ayrıca, soğrulan doz oranları belirli aralıklarda değişmekte olup ortalaması 42.25 nGyh-1 olarak hesaplanmıştır. Oysaki yıllık etkin doz oranı ortalaması 51.82 micSv/yıl‘dır. Bu değer, UNSCEAR 2000’e göre dünya yıllık doz oranı olan 480 micSv/yıl değerinden oldukça düşüktür.”

Yrd. Doç. Dr. Korkmaz : “Muazzam bir sağlık riskine rastlanmadı”

Ortalama doz oranlarının ulusal ve dünya genelinde istenilen değerden fazla çıkmadığını ve muazzam bir sağlık riskine rastlanmadığı söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Korkmaz, “Bu sonuçlar, Karaman ilimize yakın bir bölge olan Akkuyu’da işletilecek nükleer güç santrali için Türkiye’nin gelecekte meydana gelebilecek mümkün radyoaktif kirliliğini görüntülemek amacıyla bir referans olarak kullanılabilir.” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Korkmaz, coğrafi ve meteorolojik şartlar göz önüne alındığında Türkiye'nin potansiyel nükleer tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması gerektiğini belirterek özellikle sınırlarımız çevresindeki doğal radyoaktivitenin belirlenmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

KMÜ ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu arasında imzalanan "Çevresel Radyoaktivitenin Ölçülmesine Yönelik İmkân ve Kabiliyetlerin Arttırılması" proje protokolüne değinen Korkmaz, Karaman ilinin çevresel radyoaktivitesinin araştırmasının da yapılmakta olduğunu söyledi. KMÜ Nükleer Fizik laboratuvarında çalışmalarını sürdüren Korkmaz ve Ağar, Karaman ili su kaynaklarının ‘Toplam Alfa Beta’ çevresel radyasyon ölçümü ile araştırmalarına devam edeceklerini açıkladı.