KMÜ’DE, ALMANYA’DA TÜRKÇE TEDAVİ OLMA HAKKI KONUŞULDU

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No:75          13.05.2011

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ndeki Türk dili ile ilgili çok önemli konuların konuşulduğu 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresinde, “Almanya'da Yaşayan Türk Kökenli Göçmenlerin Psikososyal Durumu” başlıklı sunumda ulusal gündemde de çok tartışılacak bilgiler sunuldu.

Kongrenin ikinci günündeki Evliya Çelebi Oturumunda, Almanya Köln Üniversitesi’nden gelen Duygu Demirkan, Türkiye’den Almanya’ya göç edenlerin yaşadıkları psikolojik ve sosyal durumlar konusunda yaptığı araştırma bulgularını, kongredeki katılımcılarla paylaştı.

Demirkan “Almanya’da en önemli mesele dil meselesi ve kültürel sorunlardır. Ben bir psikoterapi kliniğinde çalışıyorum. Hasta bize gelmeden önce çok sayıda sağlık kurumunu ya da psikiyatri kliniklerini dolaşmış ve bize öyle gelmiş oluyor. Dil ile iyi iletişim kuramadıkları için, bazen sorunlarını sağlık personeline tam anlatamıyorlar bile. Kimi zaman, Türkçe bilmeyen insanlar dahi psikolojik ve sosyal problemler yaşayan kişileri bize yönlendiriyor. Bazı Almanlar’daki anlayış, “kara kafalı kara kafalıya gitsin” oluyor” dedi.

Göçmenlerin, Almanca bilememe sorunundan kaynaklanan sosyal çekingenlik durumlarına dikkat çeken Demirkan “Biz göçmenler açısından dil meselesi oldukça önemli bir meseledir. Şunu belirtmek isterim ki anadilde tedavi hakkı, bizim için ve tüm göçmenler için son derece önemli bir meseledir" dedi.

Almanya’nın Köln Üniversitesi’nden gelen Duygu Demirkan’ın göçmenlerin ana dilleri olan Türkçe konuşarak tedavi olma hakkı konusuna yönelik sunumu, farklı ülkelerden gelen gençler tarafından da onaylandı ve kendi ülkelerinde de aynı hakkın verilmesi gerektiği hakkında fikir birliği oluştu.