KIRGIZ DESTANLARINDA KADIN

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından ‘Kırgız Destancılık Geleneği ve Bu Gelenekte Kadının Yeri’ konulu konferans düzenlendi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hüseyin Aksoy’un konuşmacı olduğu konferansa çok sayıda öğrenci katıldı.

Araştırma Görevlisi Dr. Hüseyin Aksoy, kendisinin yaptığı doktora çalışmasına değinerek kırgız destanlarındaki karakterlerle ilgili şunları söyledi: “Çalışmamızda tiplerin belirlenmesi amacı ile Kırgız destanlarında yer alan kadın karakterler; tipolojik özellikleri ve destanlarda sergiledikleri eylemler dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. 20 destandan 126 kadın karakterin incelendiği araştırmamızda kadın tiplerinin destana etkisini belirleyerek başkahramanı kadın olan destanların yapısını ortaya koymayı, bu karakterleri analiz edip verileri yorumlamayı amaçladık.”

Araştırma Görevlisi Dr. Aksoy destanlardaki kadın karakterleri üzerine konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kırgız destancılık geleneğinin profesyonel bir anlatıcısı olmalı ve bu destanlar bayramlar ile toylar gibi özel yerlerde anlatılmalı, dinleyicileri ise orta üstü sayılan zengin kesimden seçilmelidir. Böylece zaman, mekân, dinleyici ve anlatıcı unsurlarına da uyulmuş olur. Kadın tiplerinin tasnifine baktığımızda ise 'karakterin kahramana göre konumu, epitetler (iyi mi, kötü mü, hilekar mı), karakterin akıbeti, karakterin eylemleri' şeklinde dört farklı başlıkla adlandırabiliriz. Kırgız destanlarında olumlu kadın tipleri alp tipi, ideal eş tipi, ideal anne tipi, âşık tipi, şifacı tipi, büyücü tipi, kurtarıcı tipi, masum düşman tipi, cariye tipi, sütanne tipi, kırk kız tipi, yenge tipi olarak bilinen tiplerdir. Kırgız destanlarında ayrıca kadın başkahramanların serüveni, nitelikleri, sosyal statüleri (soylu, halk, tanrıça), varlık biçimleri (insan, peri, cadı, hayvan), yaş grupları (genç, orta, yaşlı) gibi özellikler dikkat çekmektedir.”

Konuşmasının son bölümünde kadın başkahramanlarının serüvenine değinen Araştırma Görevlisi Dr. Aksoy’un öğrencilerin konu ile ilgili sorularını yanıtlamasının ardından konferans sona erdi.