KMÜ'DE 'TÜRK İSLAM GELENEĞİNDE ŞEHİR VE ŞEHİRCİLİK' KONULU KONFERANS

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Türk İslam Geleneğinde Şehir ve Şehircilik' konulu konferans düzenlendi.

İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Can'ın konuşmacı olduğu konferansa üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Mesut Can konuşmasına 'İslam Şehri' kavramı üzerine yapılan tartışmaları aktararak başladı. Tarihte oryantalist çalışmalarda 'İslam Şehri' olmadığına dair ortaya atılan iddialar ve İslam dünyasından buna verilen cevaplara işaret eden Doç. Dr. Can, konuşmasının devamında İslam şehir tarihçiliğinin geldiği noktayı katılımcılarla paylaştı.

Doç. Dr. Can, İslam şehrinin doğuşu ve gelişimi başlığında 'Medine Şehir Modeli' ve İslam şehirleşmesi üzerindeki etkilerinden bahsederek, "Tarih boyunca farklı Müslüman coğrafyalarda ve milletlerde ortak bir şehir ideali ortaya koyma üzerinde bu modelin rolü vardır. İslam şehirciliğinin ortaya çıkmasında coğrafyanın, kadim kültürlerin ve zamanın etkileri olmuştur." dedi.

İslam şehrinin yapısal unsurlarını Merv ve Belh şehirleri üzerinden ele alan Doç. Dr. Mesut Can, "Eski Türklerde şehir tipolojisi ile İslam şehirciliği öncelikle Horasan coğrafyasında sentezlenmiştir. Günümüz Anadolu coğrafyasında da bu şehirciliğin izlerinin görülebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Konferans, Türk-İslam şehir tipolojisi ve şehirciliği konusundaki değerlendirmelerin ardından katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

KMÜ BASIN