KMÜ’DE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER HAKKINDA SEMİNER DÜZENLENDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından TÜBİTAK Destekli Projeler konulu iki farklı seminer düzenlendi.

TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek ile TÜBİTAK-ARDEB Başkan Yrd. V. Doç. Dr. Cengiz Arıcı konuşmacı olarak üniversitemize geldi. 

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda ilki düzenlenen ‘TÜBİTAK ARDEB Destekleri Bilgilendirme Semineri’ne Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, üniversite personeli, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan seminer, Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’nın açış konuşması ile devam etti.

“Bu projeler üniversitemizin gelecekteki başarılarının anahtarıdır”

Rektör Gavgalı, TÜBİTAK destekli projelerin üniversitemiz için önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “TÜBİTAK destekli projeler, bilimsel araştırmalarımızın kalitesini artırmak, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize uluslararası düzeyde bir eğitim ve araştırma ortamı sağlamak açısından büyük bir öneme sahiptir. TÜBİTAK’ın sunduğu destekler, üniversitemizin vizyonunu genişletmekte ve daha büyük hedeflere ulaşmamızı sağlamaktadır. TÜBİTAK destekli projeler, üniversitemizin bilimsel araştırma kapasitesini artırmakta, sanayi ile olan iş birliklerimizi güçlendirmekte, uluslararası alanda daha etkin bir rol oynamamıza yardımcı olmakta ve eğitim kalitemizi yükseltmektedir. Bu projeler, üniversitemizin gelecekteki başarılarının anahtarıdır. Hep birlikte, bu projelere daha fazla destek vererek, üniversitemizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.”

‘TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Destekleri Bilgilendirme Seminerini vermek üzere kürsüye gelen TÜBİTAK ARDEB Başkan Yrd. V. Doç. Dr. Cengiz Arıcı, temel stratejiler, ARDEB ulusal destek programları türleri, başvuru süreçleri, değerlendirme kriterleri, destek grupları bütçeleri, yenilikler ve yükümlülükler konularında genel bilgiler aktardı.

“ARDEB, bilimsel araştırma gruplarının müdahil olduğu bir süreç ile bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi, yürütülmesi ve başarıyla sonlandırılması konularında çalışmalarını yürütmektedir.” diyen Doç. Dr. Arıcı, TÜBİTAK ARDEB Destek Programları hakkında da detaylı açıklamalarda bulundu.

Günün ikinci etkinliği ‘TÜBİTAK TEYDEB Destekleri Bilgilendirme Semineri’ ile devam etti.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Selami Balcı, üniversitenin akademik personeli, sanayiciler ve iş adamları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan seminer açış konuşması ile devam etti.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdür V. Celal Uğurluyol, “TÜBİTAK TEYDEB'in sağladığı destekler, sanayi ve akademi iş birliğini güçlendirmek, yenilikçi projelerin hayata geçmesini desteklemek ve ülkemizin rekabet gücünü artırmak için büyük bir fırsat sunmaktadır. Karaman Organize Sanayi Bölgesi olarak bizler, sanayimizin ve bölgemizin gelişimi için bu tür destek programlarını çok önemsiyoruz. Bölgedeki firmalarımızın, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla odaklanarak, yeni teknolojiler geliştirmeleri ve bu teknolojileri ekonomiye kazandırmaları gerektiğine inanıyoruz. Karaman Organize Sanayi Bölgesi olarak, her zaman bilim ve teknolojiyi desteklemeye, sanayimizin gelişimi için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Seminerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, “Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda TÜBİTAK destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.” dedi.

Başkan Yardımcısı Dr. Selek, 1501-1507 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1503 TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı ve 1505 TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı başta olmak üzere TEYDEB AR-GE Destek Programları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.