Karaman’ın “Elma”sı, Türkiye’nin “ELMAS”ı Olma Yolunda

             Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No: 60               20.10.2009

 

                                                                                  Tüm resimleri görmek için tıklayınız

Karaman’da 1. Ulusal Elma Sempozyumu, elma ile ilgili her alanda uzman ve yetkin olan çok sayıda üst bürokrat, akademisyen, üretici, öğrenci tarafından ilgi ile izleniyor. 

Türkiye’de ilk defa yapılan sempozyumda Karaman Valiliği, TÜBİTAK, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi çözüm ortakları; Aroma, Örnek Tarım, Karaman Ziraat Odası, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Yıldızbaş Tic. LTŞ. de destekleyen kuruluşlar olarak görev alıyor.  

20 Ekim Salı günü saat 10.00’da açılış töreni ile başlayan sempozyuma Türkiye’deki 20 ayrı üniversiteden, bilimsel araştırmalarını sunmak üzere elma konusunda yetkin 100 kadar akademisyen katıldı.

Sempozyumun açılış töreni, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen’in konuşmaları ile başladı. Ülkemizin ve özellikle elma üretiminde önemli bir merkez olan Karaman’ımızın tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefleyen sempozyuma değerli üretici ve akademisyenlerin katılımlarından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Elmanın ıslahından fizyolojisine, çeşit ve anaç seçiminden adaptasyonuna, yetiştirme tekniğinden hasadına, organik yetiştiricilikten muhafaza ve pazarlanmasına kadar pek çok konunun ele alınacağını, elma yetiştiriciliği ve pazarlaması ile ilgili sorunların masaya yatırılacağını ve çözüm önerilerinin ortaya konulacağını belirtti.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığını temsilen gelen Dr Talat Şentürk, elma deyince akla gelen iki şehirden biri olan Karaman’da elma üretiminin yeterli olduğunu, ancak artık kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi gerektiğini, tüketicinin isteğine uygun üretim yapılması konusunda politikalar üretildiğini belirtti. Üretime oranla ihracat oranının az olduğunu, bunun artırılması için Bakanlık olarak mazot,gübre, sertifikalı fidan desteği verdiklerini açıkladı. Paketleme ve ambalaj tesislerinin artırılması, indirimli faiz kredisi verilmesi konusunda elma üreticisine destek verdiklerini açıkladı. Ülkemizde orta ve büyük ölçekli meyve bahçeleri oluşturulması konusunda Karaman’ın önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirtti.
Sempozyumda konuşma yapan Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu, ekonomik devingenlik açısından Türkiye 16.sı olan, Türkiye’nin elma üretiminin 1/5’ini yapan Karaman’da, bu sempozyumun yapılmasının önemini vurguladı. “Elma borsası” konusunun gündeme gelmesinin bile büyük adım olduğunu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin elma üretimi ve Karaman’ın tanıtımında büyük ilerleme yapacak olan sempozyumu düzenlemesi ile önemli bir adım attığını belirtti. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin yaşından beklenmeyecek kadar büyük bir firaset gerçekleştirdiğini, niceliğe değil niteliğe önem veren uzman bir üniversite olma yolundaki Karaman’ın üniversitesi ile bu çalışmada yer almaktan dolayı onur duyduklarını belirtti. Karaman’a akademisyenlerin gelmesi durumunda, belediye olarak her desteği vereceklerini de sözlerine ekledi.
Milletvekili Lütfi Elvan, elmanın dünya üretiminin %4’ünün ülkemizde gerçekleştirildiğini, dünyada 2.5 milyon ton üretilen elmanın sadece 18 tonunun ihraç edildiğini ve bu rakamanı çok yetersiz olduğunu söyledi. Elma üreticilerine ayakta kalmak istiyorlarsa elmayı ihraç etmeleri, araştırma-geliştirme faaliyetlerine önem vermeleri ve üniversite ile işbirliği yapmaları gerektiğini belirtti. KMÜ Rektörünün çok önemli alanlarda önemli işler yaptığını, akademisyenlerin Karaman’a gelmeleri durumunda finansal desteği vermek için gayret göstereceğini ifade etti. Tüm akademisyenlere “gelin Karaman’ın elmasını marka yapalım” dedi.
Milletvekili Mevlüt Akgün deKaraman’daki bu sempozyumun önemli bir adım olduğunu,  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin Türkiye’de örnek bir üniversite olmak yanında Karaman’ın tanıtımında da önemli gelişmeler kaydettiğini izlediklerini belirtti. Karaman’ın ovasında yeni ve modern bahçelerde elma üretiminin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Arjantin, Şili gibi dış ülkelerden ithal edilen elmalar yerine, ülkemizde ve dünyada kendi elmamızın satılmasından daha çok mutluluk duyacağını açıkladı. Akademisyenlerin Karaman’a vereceği destek durumunda kendilerinin de her yönden destek vereceklerini de açıkladı.
Sempozyumda Karaman Valisi Fatih Şahin de önemli açıklamalar yaptı. Karaman’da yaklaşık 5 milyon elma ağacı olduğunu; budama, ilaçlama, gübreleme, sulama ve depolama konusunda sürekli gelişmeler yaşandığını ifade etti. Kapalı sistem sulamada 20 bin hektar alanda modern sulama yapıldığını ve bunun elma üretimi açısından önemli olduğunu vurguladı. Elma konusunda bilim adamlarının yapacağı sunumlarla ilerleme kaydedileceğini, bunun Karaman’a büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.
Sempozyuma daha sonra Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr Muharrem Güleryüz, “Türkiye’de elma yetiştiriciliğinin bugünkü durumu ve geleceği” konusundaki sunumları ile devam edildi. Tören, sempozyuma katkı sağlayan ve destekleyenlere plaket sunumu ile sona erdi.