KMÜ’DE SPOR BİLİMLERİ GÜNLERİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri Spor Bilimine Giriş dersi kapsamında poster sunumu yaptılar.

Spor Bilimleri Günleri adı altında yapılan sunumlarda Spor ve Bilim, Spor Felsefesi, Spor Pedagojisi, Spor Psikolojisi, Spor Sosyolojisi, Yaşam Boyu Spor, Rekreasyon, Spor Yönetimi ve Organizasyonu, Özel Spor Kuruluşları, Türkiyede Modern Sporun Doğuşu, Cumhuriyet Döneminde Spor, Osmanlıda Güreş, Osmanlıda Binicilik, Osmanıda Avcılık, Ok Atıcılığı, Cirit Oyunu, Atlı Türk Sporları, Cündilik, Selçuklularda Spor, Ortaçağ İslam Devletlerinde Spor, Modern Olimpiyat Oyunları, Antik Olimpiyat Oyunları konularında posterler sergilendi.

Spor Bilimine Giriş dersinin Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Tekin “Spor, dünyanın farklı dinleri, dilleri ve insanlarının birleştiği ortak noktalardan birisidir. Günümüzde spor bilimleri ise spor alanındaki farklı konuların ele alınması ve geliştirilmesi açısından önemlidir.” açıklamasında bulundu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.